Sứ vụ tông đồ của Nữ tử Thánh Phaolô

alberione_001
Alberione_19
Alberione_11
Alberione_12
Alberione_14
Alberione_5

Cha Sáng Lập Alberione đã tận lực để hoàn thành sứ vụ Chúa trao phó cho Cha với nguyên tắc hoạt động: “Thần khí từ muôn thuở với hình thức mới mẻ.” Thần khí từ muôn thuở là thần khí của Phúc Âm, của Thánh Phaolô, của truyền thống cao quý nhất của Giáo Hội. Những hình thức mới là những bước tiến mà nhân loại đạt tới trong thời đương đại này: báo chí, phim ảnh, phát thanh, truyền hình, mạng Internet – đó là những phương tiện truyền thông xã hội. Với lòng can đảm và sự thanh thoát đáng ngưỡng mộ, Cha Alberione đi vào lãnh vực này và mang đến cho việc tông đồ truyền thông xã hội một ý nghĩa xác thực.

Việc tông đồ truyền thông xã hội là đem đến cho thế giới một kho báu phong phú đích thực và thỏa đáp nhu cầu của nhân loại về ơn cứu độ lớn nhất đó là Chúa Giêsu Kitô – Đấng là Đường, Sự Thật và Sự Sống. Do đó, việc tông đồ loan báo Tin Mừng của Nữ Tử Thánh Phaolô đó là: viết sách, in ấn và phát hành sách báo, tạp chí, đĩa CD, video [và những phương tiện truyền thông mới mà tiến bộ kỹ thuật đem đến]….Qua đó, chuyển đạt thông điệp của Phúc Âm bằng màu sắc, âm thanh và hình ảnh để Lời Chúa có thể đối thoại với thế giới truyền thông hôm nay vì “Lời Chúa là cuốn sách mà chúng ta phải ban tặng bằng nhiều cách” – Chân Phước Alberione.

Việc tông đồ của Nữ Tử Thánh Phaolô không chỉ nhắm đến sự phát triển của từng linh hồn nhưng tạo nên một tư duy mới, một tư duy Kitô giáo sẽ đưa đến một đời sống Kitô giáo và sự kính sợ Thiên Chúa; một tư duy sẽ đảm bảo sức sống thiêng liêng cho các linh hồn và đời sống Kitô giáo cho xã hội. “Tất cả mọi sự đều có thể trở thành việc tông đồ trong sự đơn giản, với ý định đúng đắn, chúng ta gây ảnh hưởng đến toàn thể thế giới” – Chân Phước Alberione.

Đời sống đạo đức là linh hồn của việc tông đồ. Một việc tông đồ mà không có linh hồn là một việc đã chết, và như vậy không lợi ích gì cho cuộc sống của người thực thi việc tông đồ ấy và không truyền thông sự sống cho những người khác. Chúa là Đấng đã triệu mời bạn đến việc tông đồ và chính là Ngài là Đấng ban cho bạn ân sủng. (Pr A 188)