Tìm hiểu ơn gọi

Ngày tìm hiểu ơn gọi: ngày 5-9 tháng 7 2018

Điều Kiện Gia Nhập Hội Dòng | Cách liên hệ

Thiên Chúa dựng nên mỗi một người chúng ta vì yêu. Khi gọi chúng ta vào đời, Thiên Chúa có kế hoạch riêng biệt cho mỗi một người. Mỗi một người chúng ta được gọi để thi hành cách cụ thể trong cuộc sống ơn gọi và lời hứa mà chúng ta đã lãnh nhận qua bí tích Thánh Tẩy. Qua ơn gọi của đời sống hôn nhân, hoặc tu trì, hoặc đời sống độc thân, chúng ta học để yêu mến Chúa và yêu mến Chúa nơi người anh chị em chúng ta cùng chung sống.

Nếu bạn ước muốn dâng hiến đời mình để yêu mến và phục vụ Chúa và tha nhân, những câu hỏi dưới đây có thể giúp bạn nhận định ơn gọi của mình rõ ràng hơn:

  • Bạn có cảm thấy Chúa Giêsu đang gọi bạn bước theo Ngài cách gần gũi hơn không?
  • Bạn có ước muốn chia sẻ Chúa Giêsu và Lời Cứu Độ của Ngài cho mọi người không?
  • Bạn có ước muốn tận hiến đời mình để giới thiệu Chúa Giêsu cho mọi người không?

Để có được sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, bạn hãy sống đời sống bí tích—tham dự Thánh Lễ, rước lễ, xưng tội—và đời sống cầu nguyện

Điều Kiện Gia Nhập Hội Dòng

  1. Dòng Nữ Tử Thánh Phaolô nhận các bạn nữ Công Giáo tuổi từ 18 – 24 đã tốt nghiệp PTTH hoặc đang theo học các trường Đại học, Cao đẳng hay Trung cấp.
  2. Bạn có ước muốn nên thánh và khao khát phần rỗi nhân loại bằng cách phục vụ trong lãnh vực truyền thông xã hội, một con đường rao giảng Tin Mừng phong phú và đa dạng.
  3. Bạn có đủ sức khỏe và trí lực, lòng quảng đại và nhiệt tâm để thi hành sứ mạng của Hội Dòng.

Cách Liên Hệ:
Chị Maria Trần Thị Ngát.
Số điện thoại: 0909 319 306
Email: nutuphaolovn@yahoo.com.
Hoặc bạn có thể liên hệ trực tiếp với Cha xứ của bạn.


Không có con đường nào dẫn đến an bình và thánh thiện ngoài con đường này: “Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. – Cha Giacômô Alberione

Thuộc về Chúa: đây là sứ vụ của những người nam và nữ đã chọn để theo Chúa Kitô—khiết tịnh, khó nghèo và vâng lời—để thế giới có thể tin và được cứu độ. Để thuộc cách hoàn toàn vào Chúa Kitô hầu trở thành một lời tuyên tín kiên trì, vĩnh cửu, một lời công bố rõ ràng của chân lý mà cứu thoát chúng ta khỏi sự quyến rũ của những thần tượng giả dối đang lừa dối thế giới. – ĐTC Benedictô XVI