Maria, Mẹ Thiên Chúa

“Khi tạo dựng con người có nam có nữ, Thiên Chúa ban phẩm giá con người như nhau cho cả người nam và người nữ, trao cho họ những quyền lợi bất khả nhượng và những trách nhiệm dành riêng cho nhân vị. Rồi Thiên Chúa lại bày tỏ phẩm giá của người nữ cách cao cả hết sức có thể khi chính Ngài mặc lấy xác thịt từ Đức Trinh Nữ Ma-ri-a mà Hội Thánh tôn kính như Mẹ Thiên Chúa, gọi Mẹ là E-và mới và giới thiệu Mẹ như là kiểu mẫu của người nữ đã được cứu chuộc.” – Familiaris Consortio

Hãy vui mừng vì Thiên Chúa ở cùng chúng ta

Nữ Vương các thánh Tông Đồ

Mọi vật phải bái quỳ khi nghe tên Chúa Giêsu

Lạy Mẹ Maria, Mẹ là người chỉ bảo cho các tông đồ đầu tiên và các tông đồ của mọi thời đại. Nhờ lời chuyển cầu toàn năng của Mẹ, xin cầu Chúa ban cho tất cả những ai được kêu gọi làm tông đồ một lễ Hiện Xuống mới, để Chúa Thánh Thần thánh hoá họ và làm cháy lên nơi lòng họ lửa nhiệt tình thánh thiện vì vinh quang Thiên Chúa và phần rỗi loài người

Sức mạnh của Kinh Mân Côi

Đức Mẹ và Kinh Mân Côi

Đức Maria: Mẹ và Nữ Vương

Đức Maria: hoa quả đầu tiên của nhân loại

Đức Maria là hoa quả đầu tiên của nhân loại mới, một thụ tạo mà mầu nhiệm Chúa Kitô—nhập thể, khổ nạn, Phục Sinh, và Lên Trời—đã có hiệu quả, cứu độ Mẹ khỏi cái chết và đem Mẹ, xác và hồn, vào Vương Quốc của sự sống vĩnh cửu. Vì lý do này, như Công Đồng Vatican có nói, Đức Trinh Nữ Maria là dấu hiệu của một hy vọng chắc chắn và niềm an ủi cho chúng ta (x. Lumen Gentium, số 68). Lễ hôm nay thúc đẩy chúng ta ngước nhìn lên Thiên Đàng; không phải một thiên đàng của những ý tưởng trừu tượng hay ngay cả một thiên đàng ảo tưởng của mỹ thuật, nhưng một Thiên Đàng của một thực tế thật sự, nơi chính là Thiên Chúa. Thiên Chúa là Thiên Đàng. Ngài là cùng đích của chúng ta, mục đích và chốn cư ngụ vĩnh cữu, nơi mà chúng ta phát xuất và nơi mà chúng ta cố gắng đạt tới.
–Bài giảng ngày 15 tháng 8 2008

Nơi Chúa cư ngụ

Luca 1:39-45
Chiều trước cuộc khổ nạn, khi chia ly với các môn đệ, Chúa Giêsu nói: “Trong nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở…. Thầy đi để dọn một chỗ cho các con.”

Khi nói: “Này tôi là nữ tỳ của Chúa, xin làm cho tôi như lời sứ thần đã nói,” Đức Maria đã chuẩn bị chỗ cho Thiên Chúa ngự trên trái đất; nơi thân xác và linh hồn của Mẹ, Mẹ trở nên chốn cư ngụ của Thiên Chúa và nhờ đó đất được gặp trời.

Trong Phúc Âm chúng ta vừa nghe, Thánh sử Luca, với nhiều gợi ý, làm cho chúng ta hiểu Đức Maria thật là Hòm Bia của Giao Ước, rằng mầu nhiệm của Đền Thờ—nơi cư ngụ của Thiên Chúa giữa thế gian—được hoàn thành nơi Đức Maria. Thiên Chúa, Đấng đã đến trái đất, thật sự ngự nơi Đức Maria. Đức Maria là ngôi lều cho Ngài. Điều mà mọi văn hoá ước mong—rằng Thiên Chúa ngự giữa chúng ta—được thực hiện nơi đây.

Thánh Augustinô nói: “Trước khi cưu mang Chúa Giêsu trong thân xác, Chúa Giêsu đã thụ thai trong linh hồn của Mẹ.” Mẹ đã dọn chỗ cho Chúa trong linh hồn của ngài và vì thế trở nên đền thờ thật nơi Thiên Chúa đã tự nhập thể, nơi Thiên Chúa xuống trần gian.

Vì thế, là nơi Thiên Chúa cư ngụ trên trần gian, trong Mẹ chỗ cư ngụ vĩnh cửu đã được chuẩn bị; chỗ này đã được chuẩn bị cho muôn đời. Và điều này cấu thành trọn vẹn nội dung của tín điều Đức Maria hồn xác lên trời trong vinh quang rực rỡ của thiên đàng, được diễn tả ở đây qua những lời này. Đức Maria “được chúc phúc” vì—toàn diện, trong thân xác và linh hồn, và mãi mãi—Mẹ trở nên chốn cư ngụ của Chúa. Nếu điều này là sự thật, Mẹ Maria không chỉ mời gọi sự ngưỡng mộ và tôn kính của chúng ta, nhưng Mẹ dẫn đắt, chỉ cho chúng ta đường của sự sống, dạy chúng ta biết làm thế nào để chúng ta được trở nên những người được chúc phúc, làm thế nào để tìm con đường dẫn đến hạnh phúc.

Chúng ta hãy nghe lại lần nữa lời của bà Elizabeth được thi hành cách trọn vẹn trong lời ngợi khen (Magnificat) của Đức Maria: “Phúc cho bà là kẻ đã tin.” Hành động đầu tiên và căn bản để trở nên chỗ Thiên Chúa ngự và nhờ đó tìm được hạnh phúc đích thực là tin: nó là đức tin, tin vào Thiên Chúa, vào Thiên Chúa ấy Đấng đã tỏ lộ chính mình nơi Đức Giêsu Kitô và khiến chính Ngài được nghe trong Lời Chúa của Kinh Thánh.

Tin không là một ý nghĩ cộng vào những ý nghĩ khác. Và sự tin chắc, sự tin tưởng rằng Thiên Chúa hiện hữu không là một tin tức như bao tin tức khác. Hầu hết các tin tức, nó không quan hệ với chúng ta nếu nó thật hay giả; nó không có ảnh hưởng đến đời sống chúng ta. Nhưng nếu Chúa không hiện hữu, đời trống rỗng, tương lai chẳng có gì. Và nếu có Chúa, mọi sự thay đổi; đời sống nhẹ nhàng, tương lai tươi sáng và chúng ta có được sự chỉ đạo để sống đời mình. Vì thế, tin tạo nên hướng căn bản cho đời sống chúng ta. Để tin, để nói: “Vâng, tôi tin Ngài là Thiên Chúa; tôi tin rằng Ngài ở giữa chúng tôi nơi Người Con nhập thể,” đem đến cho đời tôi một hướng đi, thúc đẩy tôi được gắn liền với Chúa, kết hợp làm một với Ngài, và nhờ đó tìm được cho tôi một chỗ cư ngụ và con đường để sống.
Bài giảng của ĐTC Benedictô ngày 15 tháng 8 năm 2006