Một lời kinh nguyện về chay tịnh của Mùa Chay

Một lời kinh nguyện về chay tịnh của Mùa Chay

Kiêng chay việc xét đoán người khác; yến tiệc với việc Chúa Kitô ngự trong họ.

Kiêng chay việc nhấn mạnh vào những khác biệt giữa nhau; yến tiệc với sự hiệp nhất của mọi sự sống.

Kiêng chay những bóng tối; yến tiệc với sự hiện diện của ánh sáng.

Kiêng chay những lời nói gây ô nhiễm; yến tiệc với những câu đem sự trong sạch.

Kiêng chay thái độ bất mãn; yến tiệc với lòng biết ơn.

Kiêng chay sự tức giận; yến tiệc với sự kiên nhẫn.

Kiêng chay thái độ bi quan; yến tiệc với lạc quan.

Kiêng chay việc phàn nàn; yến tiệc với sự thông hiểu.

Kiêng chay những điều tiêu cực; yến tiệc với những khuyến khích, xác nhận.

Kiêng chay việc đặt áp lực không ngừng; yến tiệc với việc cầu nguyện luôn.

Kiêng chay việc thù hằn; yến tiệc với việc không sử dụng bạo lực.

Kiêng chay thái độ cay đắng; yến tiệc với lòng thứ tha.

Kiêng chay việc quan tâm cho mình thái quá; yến tiệc với niềm thông cảm cho người khác.

Kiêng chay việc băn khoăn, lo lắng cho cá nhân; yến tiệc với chân lý vĩnh cửu.

Kiêng chay sự chán nán; yến tiệc với hy vọng.

Kiêng chay về những thực tại gây trầm cảm; yến tiệc với những sự thật nâng ta lên.

Kiêng chay việc thờ ơ; yến tiệc với nhiệt tình.

Kiêng chay nghi ngờ; yến tiệc với sự thật.

Kiêng chay những ý nghĩ làm yếu nhược; yến tiệc trên những lời hứa truyền cảm hứng.

Kiêng chay chuyện ngồi lê đôi mách vô ích; yến tiệc với sự thinh lặng có mục đích.

Lạy Chúa nhân từ, suốt mùa Kiêng chay và lễ hội, xin ban cho chúng con sự hiện diện của Ngài, để chúng con có thể trở nên món quà cho người khác khi chúng con thực thi công việc Ngài trao ban.