Xin dạy cho con những mầu nhiệm của những sự trên trời

Xin hãy đến, lạy Thần Khí của sự Khôn ngoan và bày tỏ đến với linh hồn con những mầu nhiệm của những sự trên trời, sự cao cả, sức mạnh và vẻ đẹp vô tận của những sự ấy. Xin dạy dỗ con biết yêu mến những sự này trên hết, vượt cả mọi niềm vui chóng qua và toại nguyện của trái đất. Giúp con đạt được những sự này và chiếm hữu nó muôn đời. Amen.