Nữ Tử Thánh Phaolô / Daughters of St. Paul


 

Sống để rao giảng Tin Mừng

Bao nhiều lần các con tự hỏi mình câu hỏi quan trọng này: Nhân loại đang đi về đâu, họ đang chuyển động như thế nào, họ đang nhắm mục tiêu nào khi không ngừng đổi mới chính mình trên mặt đất này? Nhân loại giống như một dòng sông lớn đổ vào vĩnh cửu. Họ sẽ được cứu? Hay sẽ hư mất đời đời? (SC 232)

Bí mật đầu tiên của thành công là tin tưởng vào Chúa. Đặt niềm tin vào chính mình là tin tưởng một kẻ mù lòa và tật nguyền.
–Chân Phước Giacôbê Alberione

25 bí mật về chiến đấu thiêng liêng Chúa Giêsu dạy Thánh Faustina

“Tại thành phố Cracow-Pradnik, vào ngày 2/6/1938, Chúa Giêsu hướng dẫn một nữ tu trẻ người Ba Lan của Dòng Thương Xót trong 3 ngày tĩnh tâm. Nữ tu Faustina Kowalska ghi lại những lời dạy của Chúa Giêsu Kitô trong nhật ký; đó cũng là cuốn cẩm nang  cầu nguyện và Lòng Chúa Thương Xót.

Sau đây là những bí mật mà Chúa Giêsu đã dạy cho nữ tu Faustina về cách thức làm sao để tự bảo vệ mình khỏi sự tấn công của ma quỷ. Những lời dạy này trở nên vũ khí của Thánh Faustina để chiến thắng trong cuộc chiến thiêng liêng. Chúa Giêsu bắt đầu như sau:

“Con gáí ơi, Ta muốn dạy con về trận chiến thiêng liêng.” (NK 1760)

1. Đừng bao giờ tin tưởng bản thân mà phải từ bỏ chính mình để quy phục Thánh Ý Ta.

Tín thác là một vũ khí thiêng liêng. Tín thác là một khiên thuẫn của đức tin mà Thánh Phaolô nhắc đến trong chương 6 của Thư Ephêsô: toàn bộ binh giáp vũ khí của người Kitô hữu. Từ bỏ ý riêng để quy phục Thánh Ý Chúa là một hành động tín thác; hành động với lòng tin tưởng diệt trừ tà thần.

2. Trong sầu não, bóng tối và nghi ngờ, hãy đến với Ta và cha linh hướng của con. Ngài sẽ luôn trả lời cho con trong Danh Ta.

Trong trận chiến thiêng liêng, hãy lập tức cầu nguyện ngay với Chúa Giêsu. Kêu cầu Danh Thánh Chúa Giêsu, Danh Thánh mà kẻ thù hết sức sợ hãi. Đem bóng tối ra đến với ánh sáng bằng cách thưa với vị linh hướng hay cha giải tội rồi làm theo lời khuyên của ngài.

3. Khi bất cứ cám dỗ nào đến với con đừng mặc cả với nó; hãy khóa bản thân con trong Thánh Tâm Ta.

Trong Vườn Địa Đàng, bà Eve mặc cả với ma quỷ và thua trận. Chúng ta hãy vào trú ẩn nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu. Chạy đến với Chúa Giêsu Kitô là phương cách hoàn hảo nhất để chống lại ma quỷ.

4. Tìm cơ hội sớm nhất để đi xưng tội.

Mội cuộc giải tội tốt, một cha giải tội tốt, một hối nhân tốt là phương cách tốt nhất để vượt thắng cám dỗ và áp lực của ma quỷ mà không té ngã. Đọc tiếp